Về chúng tôi


English Cheers sinh ra từ tình yêu và niềm đam mê giảng dạy tiếng Anh  của những giảng viên dày dặn kinh nghiệm đến từ nhiều trường đại học và cơ sở giáo dục khác nhau. Chúng tôi khao khát trở thành những người mang đến giá trị tuyệt vời cho học viên Việt Nam, giúp họ tiến gần đến thành công hơn bằng việc cung cấp những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

Tầm nhìn và sứ mệnh:
 
 
Giá trị: