Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp


Tại English Cheers, chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh theo kỹ năng. Các chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Việc tổ chức lớp học sẽ diễn ra tại doanh nghiệp để mang đến sự tiện lợi nhất cho học viên và trung tâm.

 

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành

Tập trung vào kiến thức chuyên ngành, đào sâu vào vốn từ vựng chuyên biệt theo từng ngành nghề cho học viên. Ngoài việc tự tin giao tiếp, sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ đọc hiểu được các báo cáo chuyên ngành hoặc tham dự các buổi training quốc tế, mở rộng cho cơ hội nghề nghiệp. Chúng tôi thiết kế và cung cấp các khóa học cho các chuyên ngành:

  • Chuyên ngành Y tế
  • Chuyên ngành Khách sạn
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Ngân hàng

 

Khóa học tiếng Anh thương mại

Tập trung vào kiến thức liên quan đến tiếng Anh thương mại, học viên được cung cấp tài liệu để tìm hiểu về cách soạn và trả lời thư điện tử, đọc và viết các thuật ngữ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp thêm tài liệu mô tả các tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Ví dụ: cách đàm phán thương lượng, đề xuất thảo luận, kết luận vấn đề trong lúc hội họp thường ngày.

 

Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Hướng đi sẽ từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho những người mất gốc tiếng Anh hoặc mới bắt đầu đang có nhu cầu học tiếng Anh trong khoảng thời gian ngắn để đáp ứng nhu cầu công việc.

 

Khóa học tiếng Anh thiết kế theo yêu cầu

Tùy theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thiết kế và biên soạn tài liệu phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ và học viên đạt được thành tích tốt nhất.